Privacyverklaring

Definities

Klant

Dit is een klant van Tim Geers Fotografie.

Leverancier

Dit is een leverancier van Tim Geers Fotografie.

Verwerker

Tim Geers Fotografie heeft voor het verwerken van de boekhouding en het verzenden van de nieuwsbrief, een verwerker.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Gegevens van klanten van Tim Geers Fotografie

Tim Geers Fotografie slaat de volgende gegevens op:

 • bedrijfsnaam of naam van de klant;
 • naam contactpersoon;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;

Gegevens van leveranciers

 •  (bedrijfs)naam;
 • contactpersoon;
 • adres, postcode, woonplaats;
 • eventueel telefoonnummer;
 • IBAN en het BTW-nummer (indien BTW is verlegd);

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Het doel van het opslaan van deze gegevens is:

 • communicatie met de klant;
 • het kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst;
 • het kunnen genereren van facturen die aan de wettelijke alsook bovenwettelijke eisen voldoen;
 • het opstellen van rapportages zoals de aangifte omzetbelasting, de ICP-opgave, de verlies- en winstrekening en de balans;

Privacy

Met betrekking tot alle data welke wordt opgeslagen, verklaart Tim Geers Fotografie het volgende.

 1. Tim Geers Fotografie voert geen bewerking en/of analyse uit van de gegevens zonder instemming en medeweten en niet buiten het zicht van de betrokkene om;
 2. elke vorm van analyse en datamining voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;
 3. elke vorm van doorverkoop/beschikbaarstelling van data voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten.

Recht op volledige vernietiging van data

Indien de klant dat wenst en kenbaar maakt, worden alle gegevens volledig worden gewist.

De volgende gegevens worden niet gewist:

 • correspondentie en notities inzake opdrachten;
 • de facturen die aan de klant zijn verstrekt.

 

Het verzenden van de nieuwsbrief

Tim Geers Fotografie gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, MailChimp. Met deze verwerker is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.